Năm học 2019-2020

Nhà trường có 27 CBQLGV,NV:

Trong đó: CBQL:3 – GV: 22- NV 2

100% giáo viên có bằng sư phạm Mầm non

(100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng sư phạm).

100% giáo viên và nhân viên có đủ điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% nhân viên nấu ăn có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm

- Giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo. Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Nhà trường có 12 lớp với số trẻ 316 trẻ